H.V.D. Marquis de Canteclaer

Mij, Xaverius Querulijn Marquis de Canteclaer van Barneveld, isch gevraagd eenen korten schets over het vrouwendispuut te schrijven dat mijn befaamde naam zoo fier in haar vaandel draagt. En fin, sans force komen mooie woorden tot mij. Deze vrouwen in geel ende vorstelijck blauw, die zoo trots hun veren tonen en die immer gebekt gaan met eenen standvastigen weerwoord, doen menigmaal het andere “rapaille” verbleken. Tiens, met eenen verholen glimlach moet ik u bekennen dat deze vrouwen mijnen hart, en niet alleen dat van mij, doen gloeien. Menig mannen zijn inmiddels onder hun charmes bezweken. Eenen blauwtje lopen bij Marquis, neen u zou niet de eerste zijn. Hun stemmen zijn te allen tijde te horen met eenen preference voor vin et bierre. Deze vrouwen van stand hebben het onnavolgbare vermogen ontwikkeld “un air” uit te stralen en duidelijk rugbaarheid te geven aan hun mening. Dientengevolge noemt men hen ook wel kippen met ballen. Minkukels en nieuwe aanhang “d’un caractère bas” hebben zij menigmaal bekleed met honing ende veren. Mijns inziens hebben deze “femmes admirables” reeds tal van “merveilleuse” jaren achter de rug en een stralende toekomst om met eenen trotse verenborst naar toe te leven.

Gaarne wens ik het hierbij te laten, mede om het feit dat bij deze vrouwen mooie woorden immer te kort schieten.

Rest mij nog af te sluiten met een welgemeend Parbleu!

Was getekend,

Xaverius Querulijn Marquis de Canteclaer van Barneveld.